Tính năng Web Hosting

Tính năng Web hosting Windows Linux
I. Email
– POP3/SMTP
– WebMail
– Duyệt WebMail bằng di động
– Email Forward Bằng số lượng hộp thư POP3
– Email Alias Bằng số lượng hộp thư POP3
– Email Auto-Responser (Cấu hình tự trả lời Email gởi đến)
– Catch-All Email Address
– Chống Virus và Spam
– Sender ID (SPF)
II. Database
– MS Access Không
– Microsoft SQL Server 2005 SP2-SP4, 2008 SP2 Không
– MySQL Phiên bản 5.x
– Dung lượng của mỗi Database Tối đa 2GB và không quá 50% dung lượng lưu trữ của gói dịch vụ
– Truy cập Database từ xa
– Backup / Restore
III. Domain
– Truy cập Website không cần “www.”
– Cho phép truy cập bằng Domain đăng ký ở nơi khác
– Truy cập Website bằng nhiều tên miền khác nhau Có – Tùy theo gói dịch vụ: Không vượt quá con số Sub Domain đối với Website chính và không vượt quá con số Park Domain đối với Website phụ.
IV. Ngôn ngữ lập trình
– ASP Classic Không
– ASP.NET 1.1 Có (Chỉ trên Windows 2003) Không
– ASP.NET 2.0 / 3.5 / 4.0 Không
– ASP.NET AJAX, ASP.NET MVC, Silverlight Không
– Crystal Report Runtime Không
– PHP 5
– Perl Không
– Phần mềm / Component cài sẵn trên máy chủ Do có rất nhiều hỗ trợ, goi để hỏi cụ thể
Các tính năng khác
– Web Control Panel Plesk hoặc Enkompass cPanel
– File Manager
– Truy cập qua FTP
– Website Statistics
– Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và helpdesk
– Tải về Log của Web Server theo yêu cầu
– Có thể cài đặt SSL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *