Cách sử dụng bộ hẹn giờ TOA TT-104B

Để sử dụng  bộ hẹn giờ TOA TT-104B một cách dễ dàng đáp ứng cho hệ thông thông báo linh hoạt và thông minh. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về bộ hẹn giờ TOA. Dùng cho bộ điều khiển hệ thống thông báo TOA.

1. Cài đặt chế độ hẹn giờ hiện tại
_ Để switch ở vị trí OPERATION.

_ Một tay nhấn nút ADJUST và một tay nhấn tiếp nút chọn ngày: MON,…SUN

_ sau đó nhấn nút chọn giờ và phút: HOUR, MIN nhả cả hai tay sau khi kết thúc ( nhấn đồng thời cả hai tay – khi thao tác đúng máy sẽ ngưng tiếng bíp bíp và đèn ngày giờ sẽ báo sáng).
_Cài đặt switch MEMORY BACKUP ở mặt sau máy về vị trí ON ( Lưu ý nếu không cài đặt switch, khi mất nguồn điện sẽ trở về trạng thái ban đầu)
2. Cài đặt chế độ hẹn giờ

_ Gạt switch từ vị trí OPERATION đến vị trí PROGRAM
_ Nhấn nút chọn kênh A,B,C..D
_ Nhấn nút chọn ngày (DAY) MON, …, SUN để chọn ngày cần thông báo
_ Nhấn nút STORE để ghi nhớ
_ Nhấn nút chọn giờ (TIME ) để chọn thời gian cần thông báo
_ Sử dụng các nút HOUR và MIN để cài đặt giờ và phút trong ngày (chế độ giờ/ ngày)
_ Nhấn nút STORE để ghi nhớ
_ Tiếp tục các bước chọn giờ và phút để cài các giờ khác nhau trong ngày (lưu ý các bước chọn giờ phải bấm STORE để ghi nhớ)
_ Gạt switch từ vị trí PROGRAM trở về OPERATION để kết thúc cài đặt.
3, Kiểm tra chế độ cài đặt

_ Gạt switch từ vị trí OPERATION đến vị trí PROGRAM
_ Nhấn nút chọn kênh A,B,C..D cần kiểm tra
_ Nhấn nút chọn ngày (DAY) kiểm tra các ngày trong tuần
_ Nhấn nút CHECK để kiểm tra ngày
_ Nhấn nút chọn giờ (TIME ) để kiểm tra giờ
_ Nhấn nút chọn giờ (TIME ) để kiểm tra các giờ đã cài đặt
_ Tiếp tục nhấn CHECK để kiểm tra các giờ trong ngày đến khi màn hình hiện chữ END
_ Gạt switch từ vị trí PROGRAM trở về OPERATION để kết thúc
4, Xóa chế độ cài đặt

_ Gạt switch từ vị trí OPERATION đến vị trí PROGRAM
_ Nhấn nút chọn kênh A,B,C..D cần xóa
_ Nhấn nút chọn ngày (DAY) MON,…SUN để chọn lại các ngày trong tuần
_ Nhấn nút chọn giờ (TIME ) để xóa
_ Nhấn nút chọn giờ (TIME ) để kiểm tra giờ
_ Nhấn nút CHECK để kiểm tra các giờ đã cài đặt
_ Nhấn nút CANCEL để xóa các giờ cần xóa
_ Tiếp tục nhấn CHECK để kiểm tra lại các giờ trong ngày đến khi màn hình hiện chữ END
_ Gạt switch từ vị trí PROGRAM trở về OPERATION để kết thúc

Như vậy là đã xong chúng ta có thể sử dụng được bộ hẹn giờ chỉ sau mấy bước đơn giản , chúc các bạn thành công.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *