Hướng dãn sử dụng micro RM-200M

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICRO RM-200M

Lưu ý: Khi gạt switch số 4 (bên hông  RM-200M )về ví trí OFF thì khi thông báo phải bấm vào NÚT  BẤM
NÓI,khi hết thông báo bấm lại vào nút bấm nói để thoát ra khỏi trạng thái sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *